Tips voor creatief denken

"Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal."
Albert Einstein

Vernieuwen, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en zich onderscheiden van anderen wordt aanzien als één van de belangrijkste factoren voor individueel, maar ook collectief succes. 
Dit komt echter niet automatisch maar wordt sterk beinvloed door de mate waarin een persoon, een regio, een samenleving, een onderneming, een maatschappij,... in staat is om creatief te denken.
Daarom hierna een aantal tips om het creatief denken te bevorderen :

Schrijf op en selecteer :

Iedereen heeft wel eens een idee of een goeie ingeving.
Maar niet iedereen houdt dit idee vast en doet hier iets mee. 
Daarom, hou een notitieboekje bij en maak er een gewoonte van om telkens er een idee opborrelt om dit op te schrijven. 
Selecteer na verloop van tijd één of een beperkt aantal ideeën en werk dit verder uit. 

Een goeie en eenvoudige manier om ideeën te noteren, verder uit te werken en grafisch voor te stellen is MIND MAPS. Verschillende gratis mind mapping software kan via het internet worden gedownload. Google it !

PowerPoint kan ook gebruikt worden om een idee te presenteren, maar is vrij saai, statisch en oubollig.


De nieuwste presentatietool is echter PREZI.
Een Prezi-presentatie bestaat in feite uit één ‘groot vel papier’ waarop de presentatie wordt gemaakt.
Hierbij kan worden ingezoomd op details en uitgezoomd voor overzicht. Hyperlinks, afbeeldingen (bv. van Google) en video’s (bv. van youtube) kunnen gemakkelijk worden toegevoegd.
De "online" versie is gratis beschikbaar op www.prezi.com en is hierdoor altijd en overal via het web beschikbaar. Met deze webversie is het bovendien gemakkelijk om een presentatie te delen en te bewerken.
Tegen betaling kan Prezi worden gedownload om offline te gebruiken.


Voorbeeld  Moodboard
Wie nog een stap verder wil gaan kan dit proberen met een MOODBOARD.
Een moodboard is niets anders dan een "beeldcollage" van een concept dat zich in iemands hoofd afspeelt.
Het kan zeer eenvoudig worden gevisualiseerd door gebruik te maken van een groot vel papier/karton of bord (board) waarop een aantal beelden, foto's, kleuren, materialen, tekeningen,... worden geknipt en geplakt

Think out of the box :

Durf van bewandelde paden af te wijken. Zoek inspiratie in andere disciplines, beroepen, omgevingen,... Ook al heeft dit op het eerste zicht niets te maken met de specialiteit waarmee je bezig bent, een andere kijk en aanpak kan soms verrijkend werken. Sta open voor andere meningen en invalshoeken.
Oordeel niet te snel over bepaalde vreemde en nieuwe ideeën.
Wees nieuws- en leergierig.
Verbreed de kennis en vaardigheden. Creativiteit ontstaat door kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe situaties. Maar daarvoor moet je die kennis en vaardigheden wel hebben. Hoe meer je weet en kan, des te creatiever zal je zijn.

Daag jezelf uit - durf veranderen :

"Als je altijd doet,
wat je altijd hebt gedaan
Krijg je altijd,
wat je altijd hebt gekregen "
Albert Einstein

Daarom, durf uit je comfortzone te komen en neem een opdracht aan die je nog nooit hebt gedaan en waarvan je weet dat je (nog) niet alle elementen beheerst. Onder druk van de uitdaging zal naar oplossingen gezocht worden die in andere situaties werkten.
Wat ook inspirerend kan werken is om de routine te doorbreken. Doe eens iets anders dan gewoonlijk en doorbreek vaste patronen.
Neem eens een andere reisroute, reis op andere tijdstippen dan gewoonlijk of neem een ander vervoermiddel.
Verander eens iets aan het interieur, decoreer volgens de seizoenen, verplaats een meubelstuk, neem iets weg of zet een decoratiestuk in een andere ruimte.

Kijk rond, ga strandjutten :

Laat je inspireren door je omgeving. Omgeef jezelf met gevarieerde prikkels en verander deze regelmatig. Doe net zoals een strandjutter die rondwandelt op het strand. Je weet nooit wat er kan aanspoelen, maar bekijk alles wat aanspoelt met de nodige aandacht en evalueer voor wat het zou kunnen gebruikt worden.
Een moderne vorm van strandjutten kan via internet. Schrijf bv. in op nieuwsbrieven, google wat rond, doe mee aan forums...


Ook de observatie van de natuur, bekijken en imiteren van planten en dieren kan inspirerend werken.
Bekijk hoe bijen, vogels,... hun nest bouwen, hoe een spin zijn web weeft, hoe mieren zijn georganiseerd, hoe de structuur van het blad van een boom is opgebouwd,...
Dit kan heel wat oplossingen aanbieden voor technologische problemen, de organisatie van gezin, werk, samenleving,...
Deze vorm van inspiratie en oplossingen zoeken is zelfs uitgegroeid tot een ware wetenschap, nl."Biomimicry"of "Biomimics of in het Nederlands "Bio-imitatie". Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Biomimicry (Engelstalig).
Voor enkele voorbeelden van strand- of "straat"jutten kijk op www.straatjutten.nl
Inspiratie uit de natuur, kijk op www.asknature.org (Engelstalig) en stel je vraag aan de natuur.

Fouten zijn opportuniteiten :

Beschouw een fout niet als een mislukking, maar als een tussenstap in een leerproces dat leidt tot beter. Bedenk dat wachten tot verlicht kan gehandeld worden meestal leidt tot niets doen. En iemand die niets doet kan ook niets verkeerd doen, maar komt ook nooit tot resultaten.

"Iemand die nooit een fout heeft gemaakt,
heeft nooit iets nieuw geprobeerd."
Albert Einstein

Back to Basics

Soms kunnen heel wat oplossingen worden gevonden door terug te keren naar de basisfuncties. In plaats van altijd maar meer technische snufjes toe te voegen en alles ingewikkelder te maken kan vereenvoudigen soms heel wat oplossingen bieden. Probeer af en toe eens een omgekeerde manier van redeneren. In plaats van meer, probeer eens minder. Denk aan de uitspraak : "Get more with less" of krijg meer met minder. Probeer dat mindere eens toe te passen in andere omstandigheden of situaties.
Of beperk je tot één materiaal maar probeer hier zo veel mogelijk toepassingen voor te vinden.
Kijk naar oude basistechnieken, -materialen of -methodes en probeer hiervoor een hedendaagse toepassing te vinden.

"Any intelligent fool can make things
bigger, more complex and more violent.
It takes a touch of genius and a lot of courage
to move in the opposite direction".
Albert Einstein

Douchen

Op het eerste zicht vreemd, maar douchen, net zoals sporten helpt om de creativiteit aan te scherpen.  Dit is te verklaren door een aantal factoren.  Vooreerst is het brein het meest creatief als het moe is.  Daarnaast relaxeert het douchen, sluit het je af van de buitenwereld waardoor je vrijuit kan denken, minder piekert over eventuele beperkingen of karweien.  Hierdoor gaat het focussen op de diepste verlangens en herinneringen het best.  Hetzelfde effect wordt bereikt door te sporten (fietsen, wandelen, fitnessen, zwemmen,...).  Hierbij vertoef je ook in een rustige omgeving en hoeft niet veel te worden nagedacht.  Het hoofd leegmaken zorgt het best voor een creatieve boost.

Zet door !

Doorzettingsvermogen is een belangrijke eigenschap voor een creativeling. Laat je niet ontmoedigen door negatieve reacties, tegenslagen, moeilijkheden of allerlei obstakels. Bedenk dat je met iets nieuws bezig bent waar anderen absoluut geen kaas van gegeten hebben. Stuur eventueel wat bij, neem een adempauze, verdiep bepaalde zaken maar bovenal ga steeds door want :

"Te midden van de moeilijkheid
ligt de mogelijkheid".
Albert Einstein

Creatief denken volgens het π-Design C.O.R.E.-principe :

C Creativiteit
Definieer een domein waarin je creatief wil zijn.
O Originaliteit Probeer iets te bedenken dat nog niet bestaat of waarvan je denkt dat het nog niet bestaat.
R Recuperatie Probeer een materiaal opnieuw of in een andere toepassing te (her)gebruiken, denk aan duurzaamheid, gebruik zo weinig mogelijk grondstoffen en energie om iets te maken.
E Eenvoud Denk aan iets eenvoudig, klein, alledaags en ga het niet te ver zoeken.


Wie deze tips volgt en dus zo veel mogelijk creatief probeert te denken zal merken dat dit best motiverend werkt. Na verloop van tijd kan dit zelfs een "way of living" worden. Een levenswijze die zorgt dat op een positieve manier door het leven wordt gestapt.

Tekst : W. Huybrecht - pi-design

Top

naar tips Recuperatie Design
Naar overzicht praktische tips.
Terug naar hoofdpagina Pi-Design