Safety first - veiligheidstips

Onderwerpen :
Beveiliging woning
Veilig werken
Beveiliging telecom
ICE

Beveiliging van de woning

Ramen en deuren :

Deuren en opendraaiende ramen kunnen geforceerd worden door :

Beveiligingsmaatregelen :

Alle beveiligingsmiddelen zullen er uit bestaan om de hierboven aangehaalde inbraakmogelijkheden zo veel mogelijk te verhinderen :

SLOT :

éénpuntssluiting

SLUITPLAAT
sluitplaat

CILINDER
cilinder


 zoom
Fig.werking klopsleutel

Cilindersloten kunnen soms geopend worden met een slag- of klopsleutel. Deze sleutel wordt gemaakt van een blanco (ongegroefde) of willekeurige andere sleutel van hetzelfde type, waarbij alle posities tot hun diepste punt zijn weggevijld. De sleutel wordt in het slot gestoken, lichtjes teruggetrokken en er wordt één of meerdere keren met een voorwerp (hamertje) op getikt. Door het principe van actie en reactie (wet van Newton) springen de sluitpinnetjes naar de buitenkant terwijl de sleutelpinnetjes vrijwel op hun plaats blijven. Op dat moment komt de cilinder vrij en kan de sleutel omgedraaid worden. Het slot blijft heel en er zijn geen inbraaksporen. 


You Tube video die de werking van de klopsleutel uitlegt (in het Engels)


Omdat op voorhand dient vastgesteld te worden over welk type van cilinderslot het gaat en welk type sleutel hierop past is deze methode van inbraak niet onmiddellijk geschikt voor de gelegenheidsdief. Om te "oefenen" of te kijken of het eigen slot klopsleutelbestendig is zijn er op het internet verschillende setjes van klopsleutels vrij te koop.
Wil men zich toch beschermen tegen deze vorm van (professionele) inbraak dan kan worden gekozen voor een weinig voorkomend type van cilinderslot, een cilinderslot dat bestaat uit meerdere actieve stiftparen of is voorzien van een anti-inbraak keurmerk.

CILINDERBESCHERMING
cilinderbescherming cilinderbescherming

AFSTAND DEUR/KOZIJN
secustrip

VERANKERING

driepuntslot
fig.driepuntslot

Schuifdeuren :

Een eenvoudige manier om schuifdeuren te beveiligen tegen inbraak is om ze aan de binnenkant uit te rusten met een opbouwslot of beter nog twee opbouwsloten die het schuifraam vertikaal blokkeren. Hierdoor wordt vermeden dat het raamkader er met een koevoet kan uitgelicht worden. Bij aankoop van een nieuwe schuifdeur let erop dat deze is uitgerust met een drie- of vijfpuntslot (zie fig.).

Garagepoorten :


fig. beveiliging
garagepoort

Wanneer er een andere deur is om de garage te verlaten dan kan de poort worden beveiligd door direct achter het loopwieltje een gat in de rail te boren en er een spijker, een metalen voorwerp of slot (zie fig.) in te plaatsen waardoor het oplichten van de poort wordt voorkomen.

Gemotoriseerde garagepoorten zijn uitgerust met een afsluitingsmechanisme op het niveau van de looprail. Bij het afsluiten vergrendelt de poort automatisch en is zo doeltreffend beschermd tegen pogingen de poort op te lichten. Dit is een mechanisch sluitsysteem dat ook in geval van een stroompanne blijft werken.

Kelderrooster :

Als een rooster toegang geeft tot het kelderraam, veranker dat dan met een ketting en hangslot aan de muur (zie fig.). Bevestig de ketting het liefst zo laag mogelijk, zodat het rooster in geen geval opgetild kan worden. Zo zal er nooit iemand ongewenst via het kelderraam binnen raken.

Rolluiken :

Naar beneden gelaten rolluiken zijn op zich reeds een goede raambeveiliging. Om er voor te zorgen dat de rolluiken van buiten uit niet omhoog kunnen worden geduwd, kan een extra beveiliging met een rolluikslot gebeuren. Dit slot bestaat uit een pin die aan de binnenkant wordt ingedrukt, zodat die in een geboord gat in het rolluik valt. Bij gesloten stand van het slot is het dan zo goed als onmogelijk om het rolluik nog omhoog te duwen.

Top

Werken en veiligheid

Bij het uitvoeren van werken, zowel professioneel als privé (doe-het-zelf activiteiten) kunnen ongevallen worden vermeden door in hiërarchische volgorde  een aantal preventieve maatregelen te nemen :

TECHNISCHE BEVEILIGING 1. Het risico uitschakelen aan de bron bv.  vallen van een ladder kan worden vermeden door het werk uit te voeren op de begane grond en het werkstuk vervolgens naar boven te hijsen.
2. Het risico inkapselen bv. plaats gevaarlijke stoffen in een afgesloten kast, zet een gevaarlijke hond in een afgesloten kooi.
3. Collectieve beveiliging bv. plaatsen van een leuning
BEVEILIGING door
MENSELIJKE HANDELING
4. Persoonlijke beveiliging bv. dragen van een masker, handschoenen, helm,...
5. Signalisatie bv. plaatsen gevaren driehoek, gevaarsborden,...
6. Instructie bv. geven/volgen van een opleiding waarbij wordt uitgelegd hoe dient te worden gehandeld

Top

Beveiliging Telecom

Gsm :

Jaarlijks worden er heel wat GSM-toestellen ontvreemd. Wist je dat naast het blokkeren van de SIM-kaart ook het GSM-toestel kan worden geblokkeerd door de GSM-operator ? Voorwaarde is wel dat VOORAF het zogenaamde IMEI-nummer van het toestel wordt genoteerd. Dat verschijnt wanneer de code *#06# wordt ingegeven.

Veilig op het Internet :

www.veiligonline.be

PC-beveiliging :

website beveilig uw PC

ICE - In Case of Emergency

Bij een ongeval is het niet altijd duidelijk met wie de hulpdiensten contact moeten opnemen. De oplossing hiervoor is ICE. 

Hoe werkt ICE ?

Het principe is heel eenvoudig. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een GSM bij zich. Sla de standaardnaam "ICE" + het telefoonnummer + naam van de persoon die in geval van nood kan gewaarschuwd worden op in de contactgegevens van de GSM. Hiermee weten de hulp- en veiligheidsdiensten wie in geval van nood kan gewaarschuwd worden. 
Let er wel op dat het internationaal kenteken +32/+31 en dan het kengetal (zonder de 0) vermeldt. 
Het is wel belangrijk dat deze persoon hiervan op de hoogte is ! Verschillende personen kunnen zo opgeslagen worden : ICE naam1, ICE naam2, ICE naam3,… 
Besef wel dat het ICE-nummer niet altijd werkt. Je kunt immers je gsm verliezen, of hij kan vergrendeld zijn door een code. 
Daarom is het handig om een ICE-kaartje met je ICE-contacten in je portefeuille doen.

Voorbeeld ICE-kaartje

Tekst : W. Huybrecht - Pi-design

Top