Zonnepanelen : de installatie aan de hand van een praktisch voorbeeld

Hierna een overzicht van de installatie van een PV zonnesysteem op basis van een concreet geval. De PV installatie werd uitgevoerd door SENSICO bvba uit Lokeren. Voor algemene informatie omtrent PV zonnepanelen, inclusief een handig stappenplan, zie : Zonnepanelen : de theorie

BOUWTECHNISCHE GEGEVENS - bepaling geschiktheid plaatsing PV zonne-installatie :

Werfplaats : Wetteren
Beschrijving van het dak : bestaand schuin dak op woonhuis, voor PV beschikbare oppervlakte = 36m², dakbedekking = betonnen sneldekpannen in terracotta kleur
Beschaduwing ? geen beschaduwing door aanwezige dakelementen of nabijgelegen hindernissen
Dakoriëntatie en -helling : - 40° zuidoost, helling 50°
Jaarlijks elektriciteitsverbruik : aan dagtarief: 2.314 kWh/jaar
aan nachttarief : 1.674 kWh/jaar
totaal : 3.988 Kwh/jaar
plaatsing omvormer : garage, in de nabijheid van de zekeringskast
elektrische geleidingen : beperkte afstand tussen zonnepanelen en omvormer en tussen omvormer en zekeringskast
esthetische voorwaarden ? er worden geen specifieke esthetische voorwaarden gesteld.

KEUZE PV INSTALLATIE en technische kenmerken :

Zonnepaneel : JMS ES200 195Wp, 60 polykristallijne cellen per paneel, montage in geanodiseerd aluminium raamwerk, bovenafwerking in stevig gemoffeld water- en vuilafstotend structuurglas van 4mm dikte van Saint Gobain, afmeting Lengte 1,691m x Breedte 1,002m x Dikte 0,052m, gewicht = 23,5 kg.
Aantal : 20 panelen, geplaatst in 4 rijen van 5 panelen met een ingenomen oppervlakte van 33m².
Draagstructuur : Aluminium profielen en zonnepaneelklemmen, roestvrijstalen schroeven en dakhaken, gemonteerd conform de normen voor sneeuw- en windbelasting.
Omvormer : SMA Sunny Boy, met draadloze monitoring Sunny Beam
Schakelkast : 1000 V, 4 strings
Vermogen : 3.900Wpiek
Opbrengst : 2.929kWh/jaar
Installateur : Sensico bvba, Martelarenlaan 2, Lokeren, www.sensico.be
Keuring : Van Hemelen J. vzw.
Specifieke financiële gegevens : de installatie zal fiscaal over twee jaar worden gespreid aan de hand van een voorschotfactuur en een eindfactuur/betaling in volgend jaar. Op het ogenblik van de installatie (2008) werd in de gemeente Wetteren een subsidie toegekend van 750€ voor de installatie van een PV zonnesysteem. Inmiddels werd deze subsidie spijtig genoeg weer afgeschaft. Voor de algemene financiële aspekten zie de rubriek zonnepanelen algemeen : Financiele aspekten

Situatieschets :

Dakaanzicht

Gevelaanzicht

De installatie aan de hand van het foto-album :

Installatie zonnepanel en Pi-Design

De feiten en ervaringen :

4 augustus 2019 : 11 jaar reeds in dienst en qua productie nog altijd even goed op gang.  Goed voor een jaaropbrengst van 3.900 Kwh en hiermee het tweede beste jaar ooit. Dit wil zeggen dat de installatie meer opbrengt dan het eerste jaar en overtreft hiermee alle prognoses.  Verminderen van opbrengst is nog altijd niet aan de orde.  Ook de omvormer werkt nog prima.  Financieel en ecologisch doet deze installatie ruim meer dan beloofd.  Voor de doemdenkers, de klimaatverandering levert ook nieuwe kansen.  Het is alleen een kwestie van vooruitziend te zijn, de nodige investeringen te durven doen en te geloven dat het mogelijk is om zelf iets te kunnen ondernemen.  Spijtig genoeg wil het beleid niet altijd meewerken, in tegendeel zelfs, vooral in Vlaanderen, tegenwerken door het opleggen van allerlei nieuwe taksen en lasten waarbij eerdere beloftes worden verbroken.  

Grafiek : overzicht per jaar Jaar Kwh
1 : 2008-2009
2 : 2009-2010
3 : 2010-2011
4: 2011-2012
5: 2012-2013
6 : 2013-2014
7 : 2014-2015
8: 2015-2016
9: 2016-2017
10: 2017-2018
11: 2018-2019
12: 2019-2020
13: 2020-2021
14: 2021-2022
Totaal
 3.769
 3.731
 3.703
 3.649
 3.596
 3.596
 3.772
 3.655
 3.940
 3.824
 3.900
 3.873
 3.530
 3.797
52.335

4 augustus 2018 : Een decenium eigen energie productie. Goed voor een totaal van +37k Kwh. Ik herinner mij nog de critici dat zonnepanelen maar een beperkte levensduur zouden hebben en de productie van jaar op jaar er op achteruit zou gaan.  Niets is minder waar, in het tiende jaar de op één na hoogste jaaropbrengst, nl. 3.824 Kwh.  De winter was weliswaar sober maar de zomer van 2018 slaat alle records van temperatuur en het aantal uren onbewolkte zonneschijn.  Een lange periode van droogte en dus weinig reinigende regenval blijkt weinig impact te hebben.  Ook de omvormer houdt het nog altijd vol.

4 augustus 2017 : Met een jaaropbrengst van 3.940 Kwh is de zonne-installatie in het 9'de levensjaar goed voor een recordopbrengst ! Uiteraard goed nieuws voor de productie van de eigen groene energie.  Maar wel vreemd dat de laatste jaren zorgen voor hogere waarden terwijl de productie er zou moeten op achteruit gaan wegens de veroudering van de installatie.  De klimaatverandering laat zich hier, weleenswaar in positieve zin, dus duidelijk voelen.

4 augustus 2016 : Met 3.655 Kwh opbrengst is het een minder succesvol zonnejaar dan het recordjaar 2015.  Dat was vanwege de minder uren zonneschijn verwacht.  Maar dit is gezien de leeftijd van de installatie, vooral dan de omvormer die reeds 8 jaar draait, een behoorlijk resultaat. Zou er dan toch een gunstig effect zijn van het reinigen van de zonnepanelen ?    

4 augustus 2015 : 3.772 Kwh opbrengst en dus een schitterend jaar.  In die mate zelfs dat de installatie in het zevende levensjaar zorgt voor een  recordopbrengst. Hiermee is meteen bewezen dat de kwaliteit van de zonnedagen een belangrijke invloed heeft op het rendement.  In het vooruitzicht van het vanaf 1juli 2015 te betalen "prosumententarief" voor het gebruik van het distributienet is dit een vreemde vaststelling.  Dit tarief is namelijk gebaseerd op het theoretisch maximaal vermogen van de omvormer en is dus absoluut geen indicatie over wat daadwerkelijk op het net wordt geïnjecteerd.

4 augustus 2014 : reeds 6 jaar in dienst en een totale productie van 22.044 Kwh.  Toeval of niet maar het afgelopen jaar 2013-2014 werd exact evenveel Kwh geproduceerd als het jaar voordien, nl. 3.596Kwh.  Hiermee kan worden besloten dat het rendement van de zonne-installatie op peil blijft.

4 augustus 2013 : vijf jaar in werking en 18.448 Kwh totaal geproduceerde elektriciteit waarvan 3.596 Kwh het afgelopen jaar.  Dit is opnieuw 53 Kwh minder dan het jaar voordien.

4 augustus 2012 : de vierde verjaardag van de installatie en 14.852 Kwh geproduceerde elektriciteit.

Gemiddeld levert de installatie een goeie 3.700 kWh/jaar op. Opvallend is wel dat de opbrengst van jaar tot jaar iets verminderd. Het vierde jaar is de opbrengst ten opzichte van het eerste jaar 120kWh lager. Alhoewel het gemiddeld aantal uren zonneschijn per jaar een invloed kan hebben is er toch een vermoeden dat andere factoren een rol spelen. Hierbij zijn twee mogelijke verklaringen. Het ligt aan de omvormer of de zonnepanelen zijn vervuild. Omdat de zonnepanelen gedurende vier jaar nog niet werden gereinigd werd alvast een telescoptische borstel aangeschaft. Tijdens een regenachtige dag werden de panelen met overvloeding water gekuist.  Hierbij werd opgemerkt dat op verschillende plaatsen kleine stervormige korstmosjes zich hebben gehecht op het glas.  Mogelijk is hiermee een verklaring gevonden voor het licht verminderde rendement.  In ieder geval dit bewijst dat reiniging van de zonnepanelen wel degelijk noodzakelijk is.

4 augustus 2011 : drie jaar in dienst en 11.203 Kwh op de groene stroom teller.

31 juli 2010 : reeds bijna twee jaar in dienst en de teller staat op meer dan 7.500 kwh. De produktie draait dus nog altijd op volle toeren.
Waarschijnlijk is de groene stroom teller hiermee de tel kwijtgeraakt en heeft het spijtig genoeg begeven. Dit was echter geen probleem. De teller werd snel en zonder enige kost vervangen door Sensico, de installateur van de panelen. Via de website van de VREG werd deze kapotte teller, met een standaard mail, aangegeven. Omdat niet juist kan worden bepaald wanneer deze teller is stuk gegaan en er dus gedurende een periode geen nauwkeurige meting is geweest, wordt door de VREG, op basis van een schatting toch nog een compensatie gegeven. Het is mogelijk dat de schatting lager is dan wat de zonnepanelen in realiteit hebben geproduceerd maar deze regeling beperkt allezins de verliezen.
Financieel werd reeds 40% van de initiele investering gerecupereerd. De opbrengsten omvatten 7 GSC van 450€, een subsidie van 750€ van de gemeente, een belastingsaftrek in de personenbelasting en het uitgespaard elektriciteitsverbruik.

3 augustus 2009 : 1 jaar na de installatie staat er 3.769 kwh geproduceerde groene stroom op de teller en werd 2,64 ton CO2 vermeden.
Deze produktie is goed voor 3 netjes op de rekening gestorte groenestroomcertificaten ter waarde van 450€ elk. Een vierde GSC is binnen handbereik.
De behoefte aan externe elektriciteit is zo goed als herleid tot nihil. Er wordt met blijdschap uitgekeken naar de eerstvolgende jaarlijkse afrekening van de elektriciteit. Op het vlak van geproduceerde elektriciteit is een goede voorsprong genomen op wat was voorzien.
Ook op financieel vlak wordt er beter gepresteerd dan gepland. De belastingsaangifte werd ditmaal met de glimlach ingevuld want er ligt een mooie teruggave in het verschiet.
Inmiddels hebben de zonnepanelen ook een fikse storm van hagelbollen moeiteloos doorstaan. Dit in tegenstelling met heel wat geparkeerde auto's en daken van veranda's.
Kortom, na een jaar werking is de balans absoluut positief.

4 augustus 2008 : de zonne-installatie wordt zonder enig probleem in gebruik genomen. Een magisch moment waarop met de hulp van de gratis beschikbare zon zelf elektriciteit wordt geproduceerd en de teller mooi terugdraait.

Naar thema zonnepanelen : de theorie
Naar thema Energie Sparen

Tekst : W. Huybrecht - pi-design

Top